Privacy Policy

Alle persoonsgegevens van vragers, hun naam, hun e-mailadres, hun ip-adres, of welke andere vorm dan ook, die op wat voor manier dan ook kunnen leiden tot het achterhalen van de identiteit van de vragers, anders dan de vraag zelf, zullen te allen tijde alleen door verkeersschool Jaco van der Male gebruikt worden om de vraag die gesteld is te beantwoorden. Nimmer zal deze informatie gebruikt worden voor wat voor andere doeleinden dan ook, inclusief promotionele doeleinden van verkeersschool Jaco van der Male of derden. Te allen tijde zal verkeersschool Jaco van der Male deze gegevens onbeschikbaar houden voor het publiek. Nimmer zal verkeersschool Jaco van der Male persoonsgegevens van vragers verkopen aan derden.

Vragers doen bij indiening afstand van elke vorm van eigendom die zij zouden kunnen hebben op hun vraag. Bij indiening van de vraag is deze rechtmatig eigendom van verkeersschool Jaco van der Male.

Verkeersschool Jaco van der Male behoudt zich het recht voor vragen te publiceren op deze website, of op welke andere manier dan ook. Echter, te allen tijde geldt dat de persoonsgegevens van vrager nimmer vrijgegeven zullen worden, ook niet bij publicatie van de vraag.

Aanmelders
Alle persoonsgegevens van aanmelders, hun naam, hun e-mailadres, hun ip-adres, of welke andere vorm dan ook, die op wat voor manier dan ook kunnen leiden tot het achterhalen van de identiteit van de aanmelders, zullen te allen tijde in vertrouwen door verkeersschool Jaco van der Male in ontvangst worden genomen. Verkeersschool Jaco van der Male zal deze gegevens nooit vrijgeven aan derden, anders dan zij die zakelijk verbonden zijn aan verkeersschool Jaco van der Male door middel van franchise. Nimmer zal verkeersschool Jaco van der Male persoonsgegevens verkopen aan derden.

Verkeersschool Jaco van der Male behoudt zich het recht voor de persoonsgegevens van aanmelders te gebruiken voor promotionele doeleinden, echter alleen bedoeld voor verkeersschool Jaco van der Male. Nimmer zal verkeersschool Jaco van der Male persoonsgegevens doorgeven of verkopen aan derden, bedoeld voor promotionele doeleinden.

Algemeen
Alle andere gegevens die verzameld kunnen worden door verkeersschool Jaco van der Male zullen nimmer publiekelijk toegankelijk gemaakt worden, noch zal deze op wat voor manier dan ook worden verstrekt aan derden.

Verkeersschool Jaco van der Male doet haar uiterste best te voorkomen dat deze website illegaal wordt overgenomen. Echter, in geval van hacking of iedere andere vorm van illegale overname van deze website, accpeteert verkeersschool Jaco van der Male in geen enkel geval aansprakelijkheid voor de verspreiding van persoonsgegevens.

Rijschool Jaco van der Male houdt zich in alle gevallen aan de richtsnoeren van het College Bescherming Persoonsgegevens.

E-mail:info@jacovandermale.nl